Disclaimer

Disclaimer

De op de site getoonde informatie wordt door Fit365.nl met aandacht samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Er wordt geen enkele garantie of verklaring gegeven te zake van de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie welke op de site wordt gepubliceerd of waartoe via de site toegang wordt geboden.

Fit365 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de (al dan niet door derden aangeboden) informatie op de website van Fit365.nl.

Fit365 behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of al geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of het copyrightbeleid van Fit365 .

Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de sites.

  • Deze website maakt gebruik van Google Analytics-cookies;
  • Wij hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google;
  • Wij hebben er voor gekozen om een deel van het ip-adres te maskeren.
  • Het delen van gegevens met derden is uitgeschakeld;
  • Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Voor meer informatie en/of vragen over met betrekking tot het disclaimer beleid kan contact worden opgenomen via ons contactformulier.disclaimer

Mijn account